Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Valtice

hledej jiznimoravacte.cz jiznimoravacte.cz CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online knihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 26296
Týden : 41
Dnes : 0
podrobnosti

 

Čtvrtý ročník literární soutěže Jižní Morava čte

Projekt je financován Jihomoravským krajem.

 

Téma:

NEKONEČNÝ SVĚT FANTAZIE

 

 PRAVIDLA SOUTĚŽE Jižní Morava čte 2023, téma: NEKONEČNÝ SVĚT FANTAZIE

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let.

Soutěžní kategorie:

·      1. PRÓZA - 1.-5. třída

        2. PRÓZA - 6.-9. třída, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií

        3. POEZIE - 1.-5. třída

        4. POEZIE - 6.-9. třída, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií

        5. VÝTVARNÁ - MŠ a 1.třída, mohou být i skupiny - max. 5 dětí

Nejdůležitější termíny:

září - vyhlášení soutěže

září - prosinec 2023 realizace doprovodných aktivit (u nás v knihovně beseda se spisovatelkou)

do 31.12.2023 - odevzdat soutěžní práce do knihovny

do 19.01.2024 - odeslat vítěznou práci z každé kategorie do MZK

leden 2024 - slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže

březen 2024 - slavnostní vvyhlášení vítězů krajského kola soutěže

II. Soutěžní práce

- můžeš napsat povídku, pohádku, esej, báseň, apod.,

- komiks patří do kategorie próza,

- rádi si přečteme 1 až 3 stránky ve formátu A4,

- ve výtvarné kategorii omezení nemáme (koláž, 3d model, kresba, apod.)

- své dílo odevzdej do zapojené knihovny.

UKONČENÍ SOUTĚŽE 31.12.2023

 

III. Údaje v přihlášce

Soutěžící, kteří nejsou registrovaní v dané knihovně, musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.
Soutěžící registrovaní čtenáři dané knihovny odevzdají Souhlas s poskytnutím soutěžní práce do soutěže.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media). 

 IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžní práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v ludnu 2023 (místo a čas budou upřesněny).

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené 
do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené
 do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.