Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Valtice

hledej CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
Návštěv :
Celkem : 16323
Týden : 54
Dnes : 0
podrobnosti

 

Třetí ročník literární soutěže Jižní Morava čte

Projekt je financován Jihomoravským krajem.

 

Téma:

Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let

 

 

 

Pravidla:

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let.

Individuální soutěž má dvě kategorie literární, podle věku dětí:
I. kategorie literární soutěže: 8–10 let
II. kategorie literární soutěže: 11–15 let

Individuální soutěž má také výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí)
V. kategorie audiovizuální: soutěž pro kolektivy 8–15 let (min. 2 děti a max. 5 dětí a max. délka 3 min.)
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený k 31. říjnu 2018. Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu. Dále samostatným dokumentem souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

II. Soutěžní práce

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky do soutěže Jižní Morava čte. Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny zapojené do projektu.

Kategorie literárně-výtvarná je určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Jejich práce by měly mít rozsah minimálně 1 a maximálně 3 strany. Soutěž audiovizuální je rovněž určena kolektivům ve věku dětí od 8–15 let. Kolektiv vzniká od 2 zapojených dětí a je limitován počtem 5 dětí.  Video může mít maximální rozsah 3 minuty. Kolektivní výtvarná soutěž pro děti 4–7 let je limitována počtem minimálně 2, maximálně 5 dětí.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2018.
Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018.

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Přihláška jednotlivce do soutěže    •   Přihláška kolektivu do soutěže

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace akce touto osobou (např. media).

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas s použitím soutěžního textu vyhlašovatelem a organizátory soutěže v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoliv formě (tištěné, digitální, atd.) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit v 1. kole zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu (maximálně dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2018 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (kategorie 8–10 let a 11–15 let literární soutěže a audiovizuální kategorie).

Poznámka:
1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

 

Druhý ročník soutěže Jižní Morava čte!

 

Téma: Příběhy mého kraje

Odměny pro nejlepší spisovatele:

Podzimní přespání v knihovně a vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče a knihovníka, tzn. v počtu celkem tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8-10 let a 11-15 let literární soutěže).

 

I. Účastníci

 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

 

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. Kategorie: 8 - 10 let
II. kategorie: 11 - 15 let
Speciální kategorie: soutěž pro kolektivy 10-15 let

 

Pro děti nejmladší 4-7 let je otevřena soutěž výtvarná.

 

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2017.

 

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

 

II. Soutěžní práce

 

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

 

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

 

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

 

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

 

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2017.

 

III. Údaje v přihlášce

 

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu školy a třídu, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

 

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

 

IV. Autorská práva

 

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

 

Účastníci soutěže poskytují souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

 

V. Hodnocení a odměny

 

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče a knihovníka, tzn. v počtu celkem tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8-10 let a 11-15 let literární soutěže).

 

Poznámka:

 

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

 

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

 

 

 

 

 

Literární soutěž Mýty a legendy mého kraje

 

v rámci vyhlášení soutěže odpolední program v knihovně:

Pověsti nic dobrého nevěstí?

ve středu 7.9. od 15:00

 

 

 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje

od 6 do 18 let:

I. kategorie: 6 - 9 let

II. kategorie: 10 - 18 let

 

Rozsah soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 5 stran textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí

Odevzdávejte v Městské knihovně Valtice v podobě rukopisu či v tištěné podobě.

Termín pro odevzdání prací: od 1 září do 30. října 2016.

Vyhlášení vítězů proběhne ve středu 23. listopadu v 15:30 v Městské knihovně.

Slavnostní předání cen vítězů z každé kategorie proběhne 3. prosince v divadle Polárka v Brně. Součásti ceny je i divadelní představení.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.